IMI-Nonpathological human ocular tissue changes with axial myopia (Chinese translation version)

Authors: International Myopia Institute,  Zhang Xinzi,  Wang Jingjing,  He Xiangui,  Xu Xun
DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230621-00013
Published 2023-11-10
Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(11): 1115-1122.

Download PDF】 【Read Full Text

Contributor Information

International Myopia Institute
Zhang Xinzi
Wang Jingjing
He Xiangui
Xu Xun
(Read 26 times, 1 visits today)
Updated: November 21, 2023 — 3:51 am