Tag: Ann Arbor classification

Clinical staging and prognostic risk factors for ocular adnexal lymphoma

·Clinical Research· Clinical staging and prognostic risk factors for ocular adnexal lymphoma Jian Tianming1, Gao Fei1, Yang Wanchen2, Tang Dongrun1, He Yanjin1, Sun Fengyuan1 1Tianjin Key Laboratory of Retinal Functions and Diseases, Tianjin Branch of National Clinical Research Center for Ocular Disease, Eye Institute and School of Optometry, Tianjin Medical University Eye Hospital, Tianjin 300384, […]