Category: Investigative Science

Screening efficiency of scanning peripheral anterior chamber depth analyzer for occludable angle–Handan Eye Study

Authors: Zhang Ye,  Li Sizhen,  Wang Ningli DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2015.03.015 Published 2015-03-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2015,33(3): 259-262. Abstract                            [Download PDF] [Read Full Text] Background Primary angle-closure glaucoma (PACG) is the most common type of glaucoma in China.A screening to identify the possible […]

Prevalence of undercorrected refractive errors in elderly population aged 60 years and older in Dachang County, Shanghai

Authors: Zhu Mengjun,  Tong Xiaowei,  Zhu Jianfeng,  Zou Haidong,  Zhao Rong,  He Xiangui,  Li Shanshan,  Zhao Huijuan DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-0160.2015.06.014 Published 2015-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2015,33(6): 546-551. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Background The undercorrection of refractive error is […]

Intraocular pressure distribution and reference interval of high-altitude eye health screening population from Xining, Qinghai

Authors: Yang Yiquan,  Bao Yunlan,  Sun Yunxiao,  Xie Yuan,  Wang Xialing,  Liu You,  Xie Yanling,  Hao Jie,  Peng Xiaoxia,  Fan Sujie,  Wu Shizheng,  Wang Ningli DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221004-00467 Published 2023-02-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(2): 166-172. Abstract                              [Download PDF] [Read […]

Analysis of eye screening data in primary and middle school students from 2019 to 2021

Authors: Hu Qinrui,  Wang Yi,  Wang Haiyan,  Tao Xinge,  Hai Huaqiao,  Li Yang,  Li Qiyuan,  Li Xiaoxin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220803-00361 Published 2023-01-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(1): 69-77. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To analyze the data of […]

Epidemiological investigation of risk factors for cataract among people aged 50 and over in Tacheng area, Xinjiang

Authors: Li Xiao,  Liu Xuewei,  Lu Lingyu,  Zhang Meng,  Li Meng,  He Ye,  Wang Linhong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200316-00175 Published 2022-12-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2022, 40(12): 1176-1180. Abstract                              [View PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the prevalence of cataract and […]

Prevalence of mild visual impairment in type 2 diabetes patients over 50 years old in Funing County: Jiangsu Diabetic Eye Disease Study

Authors: Wang Shiyi,  Yang Mei,  Liu Bihong,  Sun Dajun,  Liang Congkai,  Shen Yaqin,  Zhu Rongrong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200801-00551 Published 2022-09-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2022, 40(9): 852-858. Abstract                                       [View PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the prevalence and influencing factors of […]

Prevalence and spatial characteristics of poor vision among primary school students in Shenzhen

Authors: Mu Jingfeng,  Liu Meizhou,  Yan Zonghui,  Deng Hongwei,  Zhong Haoxi,  Shuai Xinyi,  Zhang Shaochong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20201015-00694 Published 2022-06-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2022, 40(6): 556-561. Abstract                              [View PDF]  [Read Full Text] Objective To analyze the prevalence of poor vision […]

Risk factors analysis of age-related macular degeneration in Tibetan of plateau area and establishment of nomogram prediction model

Authors: Zhang Xiaoying,  Guan Ruijuan,  Yan Xin,  Li Ling DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200711-00487 Published 2022-03-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2022, 40(3): 260-265. Abstract                               [View PDF] [Read Full Text] Objective To determine the prevalence and risk factors for age-related macular degeneration (AMD) in Tibetan of plateau area, […]

Investigation of ametropia in primary school students from first to third grade in Kashgar city

Authors: Aiziz Wumer,  Jiang Aixin,  Xie Lingling,  Cao Shujuan,  Chen Wensi,  Xiang Daoman DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200428-00292 Published 2021-12-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2021, 39(12): 1080-1085. Abstract                              [View PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the differences in ametropia among school-age children and between Han and […]

Analysis of life quality of primary angle-closure glaucoma patients and its influencing factors in Baotou region, Inner Mongolia

Authors: Li Liang,  Su Yufang,  Zhang Hui,  Wang Hui,  Liu Yingru,  Cao Kai,  Qiao Chunyan DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200723-00522 Published 2021-10-10 Cite asChin J Exp Ophthalmol, 2021, 39(10): 898-905. Abstract                              [View PDF] [Read Full Text] Objective To investigate vision-related quality of life, anxiety and depression in patients […]