Category: Investigative Science

Bibliometric analysis of proliferative vitreoretinopathy based on Web of Science database

Authors: Zhou Huaiyu,  Li Zhiqing,  Li Xiaorong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20190805-00336 Published 2021-01-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2021,39(01): 60-66. Abstract Objective To study the distribution of the literature and the trend of international research of proliferative vitreoretinopathy (PVR) in 10 years from 2009 to 2018. Methods Using Web of Science database of the American Institute […]

Status of refractive development and its influencing factors among 6-12 years old children in the downtown of Zhenjiang city

Authors: Zhao Zhi,  Wu Yan,  Liu Xiaoning,  Zhang Ling,  Meng Nana,  Lyu Lin,  Zhou Xiaomin,  Shi Chunhe DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20191218-00550 Published 2020-12-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(12): 1071-1077. Abstract Objective To investigate the distribution and influencing factors of the ocular biological parameters related to refractive development in school-age children. Methods A cross-sectional study was […]

Analysis of National Natural Science Foundation of China grant support for basic research of ophthalmology during the past ten years

Authors: Wang Xiuhua,  Yang Yongguang,  Zhang Meng,  Lei Bo DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200610-00416 Published 2020-10-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(10): 864-870. Abstract Objective To review the detail data of National Natural Science Foundation of China (NSFC) grant support during past decade and to analyze the tendency of basic and applied science researches in ophthalmology and […]

Survey of application value on an intelligent consultation system for common eye diseases

Authors: Chen Jingjing,  Xiang Yifan,  Wu Xiaohang,  Liu Zhenzhen,  Yan Pisong,  Hu Weiling,  Lao Zhihao,  Ma Zena,  Xie Xiaodong,  Zhang Caoxian,  Zhang Hairong,  Zhang Yu,  Xiao Huiming,  Lin Haotian DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200325-00204 Published 2020-08-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(08): 692-697. Abstract Objective To survey the application of an intelligent consultation system for common eye diseases […]

Association between CFH gene polymorphisms and unexplained mild vision loss in type 2 diabetes patients

Authors: Li Tao,  Xu Yi,  Chen Jianhua,  Xu Xian,  Xu Xun,  He Xiangui,  Lu Lina,  Zhu Jianfeng,  Shi Yongyong,  Zou Haidong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20190128-00036 Published 2020-08-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(08): 698-703. Abstract Objective To investigate whether the presence of complement factor H(CFH) gene polymorphisms is associated with unexplained mild visual loss (UMVL) in type […]

Epidemiological survey of glaucoma among people over 40 years old in rural areas of Chongqing

Authors: Qin Zuoxin,  Tan Lian,  Xu Yufei,  Liu Yong,  Wu Nan,  Ying Xi,  Chen Jing,  Ruan Liugang,  Liu Xi,  Li Zhihong,  Yin Zhengqin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20191016-00446 Published 2020-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2020,38(05): 433-437. Abstract Objective To understand the prevalence and epidemiological characteristics of glaucoma among people over 40 years old in rural areas of […]