Tag: CircZNF292

Protective effect of myricitrin on retinal microvascular endothelial cells induced by high glucose and its regulation mechanism

·Experimental Research· Protective effect of myricitrin on retinal microvascular endothelial cells induced by high glucose and its regulation mechanism Liu Qian, Liu Changgeng, Li Haijun, Dong Yangzeng, Zhang Ying Department of Ophthalmology, Henan Provincial People’s Hospital, People’ s Hospital of Zhengzhou University, Henan Eye Hospital, Henan Eye Institute, Zhengzhou 450003, China Corresponding author: Liu Qian, […]