Category: Experimental Science

Inhibitory effect of GALNT2 gene knockdown on apoptosis of human retinal vascular endothelial cells in high glucose culture and its mechanism

Authors: Sun Tianyang,  Geriletu,  Zhang Yufeng,  Li Chunyu,  Jin Lin,  Bao Lingjun,  Wang Jiale DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221207-00576 Published 2023-09-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(9): 846-853. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To investigate the effect of polypeptide N-acetylgalactosaminaminyltransferase 2 (GALNT2) […]

Inhibitory effect of miR-497 on the repair of diabetic mice corneal epithelial damage by targeting wnt3a

Authors: Huang Yuqing,  Yang Yanning,  Wang Yang,  Pan Yumiao,  Cheng Simin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220108-00005 Published 2023-09-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(9): 856-863. Abstract                           【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To investigate the inhibitory effect of miR-497 on the corneal epithelial healing in […]

Digital measurement of corneal curvature and eccentricity of guinea pigs using Python

Authors: Di Yue,  Li Xinyue,  Fang Wangyi,  Huang Ying,  Luo Wenting,  Ye Haiyun,  Qiao Zhongbao,  Qiao Tong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220727-00349 Published 2023-08-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(8): 724-729. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate an accurate and […]

Inhibitory effect of blue light intervention on lens-induced myopia development in guinea pigs and the mechanism of cone density change

Authors: Zou Leilei,  Liu Rui,  Liu Hong,  Dai Jinhui DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221018-00484 Published 2023-08-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(8): 730-738. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To observe the effects of blue light intervention on the development of optical […]

Retinal photoreceptor cell damage caused by diabetes through down-regulation of glutathione peroxidase 4 and its mechanism

Authors: Xiao Ke,  Yu Huimin,  Sun Xufang,  Chen Xuhui DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220928-00459 Published 2023-08-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(8): 739-745. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the changes of glutathione peroxidase 4 (GPX4) in retinal photoreceptor cells, […]

Relationship between regression of the hyaloid vessels and development of retinal vessels in mice

Authors: Qin Jiahui,  Guo Yatu,  Zhang Wei DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20210409-00241 Published 2023-07-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(7): 623-629. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To explore the process of regression of the hyaloid vessels and development of retinal vessels […]

Role of sclerostin in the occurrence and development of uveal melanoma and its biological mechanism

Authors: Wang Hanqing,  Huang Xiaoming,  Wu Tong,  Shi Shuangshuang,  Wan Jianfeng,  Zhao Sidi,  Tang Dongrun,  Sun Fengyuan DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20211025-00582 Published 2023-07-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(7): 630-640. Abstract                             [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the effects of sclerostin […]

Preparation and antifungal activity of water-soluble graphene-based itraconazole antifungal eye drops

Authors: Li Jingguo,  Han Fengqi,  Zhao Mengyang,  He Jijun,  Liang Zhen,  Zhang Junjie DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230428-00153 Published 2023-07-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(7): 641-645. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To prepare water-soluble graphene-based itraconazole antifungal eye drops and […]

Inhibitory effect of distilled water on viability of human lens epithelial cells in vitro

Authors: Zhang Wenwen,  Zhang Rongpei,  Liu Yajun,  He Zifang,  Zhang Si,  Xie Zhenggao DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220731-00355 Published 2023-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(6): 527-535. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the effect of distilled water on the […]

Inhibitory effect of long non-coding RNA Neat1 on ultraviolet B-induced pyroptosis of human lens epithelial cells and its mechanism

Authors: Wang Min,  Wang Yanxi,  Chen Ying,  Zhao Yueyue,  Yang Tao,  Kang Gangjin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20211214-00687 Published 2023-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(6): 536-544. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the role of long non-coding RNA nuclear […]