Category: Experimental Science

Efficacy and safety of HA-Mg drainage plate implantation in anterior chamber for intraocular pressure control in rabbit eyes

Authors: Zhu Xiaomin,  Luo Wangdu,  Lin Yi,  Cai Mingming,  Chen Yi,  Xie Lin,  Wang Yong,  Li Xiangji DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230301-00071 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 503-510. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To evaluate the safety and […]

Proteomic analysis of aqueous humor in patients with exfoliation syndrome

Authors: Xu Zhao,  Wang Liming,  Feng Qiang,  Zhang Dandan,  Ayiguzaili Tuerdimaimaiti,  Guo Ruru,  Dong Lijie,  Wei Ruihua,  Liu Aihua DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221101-00509 Published 2024-06-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(6): 512-519. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To analyze the […]

MeCP2-induced alterations of transcriptome and m6A modification in retinal pigment epithelial cell

Authors: Zhang Yongya,  Li Xiaohua,  Zhao Xueru,  Li Xue DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230920-00105 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 408-416. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate mRNA and N6-methyladenosine (m6A) changes in retinal pigment epithelium (RPE) cells […]

Regulatory role of heat shock transcription factor 1 in antioxidant and anti-aging function of the retinal pigment epithelial cells

Authors: Jiang Mingjun,  Shang Guohui,  Zhang Fengyan,  Yin Fanxiang,  Xue Mengjiao,  Hu Yanzhong,  Peng Xuyan DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230905-00093 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 417-427. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the anti-aging and antioxidant effect […]

Protective effect of Qideng Mingmu capsule on retinal vessels in mice with oxygen-induced retinopathy

Authors: Liu Chunmeng,  Ding Shan,  Dong Xuewen,  Zhao Dandan,  Pu Siyuan,  Pei Li,  Zhang Fuwen DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220426-00181 Published 2024-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(5): 428-435. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the effect of Qideng Mingmu […]

Effect of light pattern on dopamine transporter in the guinea pig retina

Authors: Wang Jingjing,  Li Kai,  Xiang Kaidi,  Chen Jun,  Du Linlin,  Yang Jinliuxing,  Liu Sichen,  Wang Ling,  He Xiangui DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231103-00159 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 309-314. Abstract                           【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To study the distribution and […]

Changes in m6A demethylase ALKBH5 expression in form-deprivation myopic guinea pigs and its significance

Authors: Xiang Xiaoling,  Liao Xuan,  Meng Jiayu,  Zhou Guimei,  Zhou Hong,  Zhou Xianmei DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231028-00156 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 315-321. Abstract                          【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To investigate the alteration of m6A demethylase AlkB homolog 5 (ALKBH5) […]

Targets and validation of Salvia miltiorrhiza in myopia through network pharmacology

Authors: Lu Xiaonan,  Li Jie,  An Guangqi,  Liu Zhenhui,  Liang Chunyu,  Dai Shuzhen DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231209-00205 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 322-328. Abstract                            【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To explore and validate the targets of Salvia miltiorrhiza in myopia using […]

Regulatory effect of TRPC3 on the biological behavior of retina in OIR mice and human retinal endothelial cells

Authors: Zhang Yue,  Liu Xiaojing,  Zhen Yuhan,  Yao Yao,  Shao Bin,  Xu Manhong,  Wang Yanhui,  Liu Zhiqiang,  Wang Wei,  Mao Ailing,  Zhang Baoyue,  Zhang Minglian,  Chen Zhimin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230606-00217 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 331-338. Abstract                           【Download PDF】 【Read […]

Effect of interfering hsa_circ_0103232 on the biological behavior of uveal melanoma cells

Authors: Yang Xuan,  Wei Wenbin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231122-00179 Published 2024-03-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(3): 224-231. Abstract                               [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the effects of interference with hsa_circ_0103232 on the proliferation, metastasis, cell cycle and apoptosis of […]