Category: Case Report

Autosomal recessive Weill-Marchesan syndrome: a case report

Authors: Tang Yurong,  Chen Maosheng,  Liu Xuyang,  He Xiangge DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20210922-00524 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 328-330.                    【Download PDF】 【Read Full Text】 Contributor Information Tang Yurong Chongqing Nanping Aier Eye Hospital, Chongqing 400020, China Chen Maosheng Chongqing Aier Hospital, Chongqing 400020, China Liu Xuyang Department […]

Multimodal imaging findings of binocular choroidal metastasis in gastric cancer: a case report

Authors: Li Miaomiao,  Yang Jing,  Pang Chenjiu DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20231201-00191 Published 2024-04-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(4): 385-386.                       【Download PDF】  【Read Full Text】 Contributor Information Li Miaomiao People’s Hospital of Henan University, Henan provincial People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Zhengzhou 450003, China Yang Jing People’s […]

Uveal melanoma in children: a case report

Authors:  Shi Liying,  Sun Xiantao,  Lu Yuebing,  Sun Shuang,  Zhao Junyang DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230111-00015 Published 2024-02-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(2): 184-186. 【Read Full Text】【Download PDF】 Contributor Information Shi Liying Department of Ophthalmology, Children’s Hospital Affiliated to Zhengzhou University, Henan Children’s Hospital, Zhengzhou Children’s Hospital, Zhengzhou 450018, China Sun Xiantao Department of Ophthalmology, Children’s Hospital Affiliated […]

Diagnosis and treatment of orbital invasive fibromatosis: a case report

Authors: Wang Nan,  Liu Rui,  Luan Fuxiao,  Ge Xin,  Ma Jianmin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200718-00511 Published 2024-01-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2024, 42(1): 91-92. [Download PDF] [Read Full Text] Contributor Information Wang Nan Ophthalmological Oncology Department, Beijing Tongren Eye Center, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing Ophthalmology and Visual Sciences Key Laboratory, Beijing 100730, China Liu Rui […]

Ophthalmic findings in Cohen syndrome: a case report

Authors: Niu Yueyue,  Ye Yuxiang,  Liu Hui,  Gao Mengmeng,  Shi Menghai,  Liu Hua,  Zheng Hong,  Zhang Hongmin DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220520-00235 Published 2023-11-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(11): 1122-1123. 【Download PDF】 【Read Full Text】 Contributor Information Niu Yueyue Department of Ophthalmology, Henan University People’s Hospital, Henan Provincial People’s Hospital, Henan Eye Hospital, Henan Key Laboratory of […]

Amniotic tamponade therapy for traumatic corneal perforation: 2 cases report

Authors: Zhao Wenyi,  Xue Jinsong,  Xu Yingnan DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230307-00078 Published 2023-10-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(10): 990-991. 【Download PDF】 【Read Full Text】 Contributor Information Zhao Wenyi The Affiliated Eye Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing 210029, China Xue Jinsong The Affiliated Eye Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing 210029, China Xu Yingnan The Affiliated Eye Hospital […]

Laser scanning confocal microscopy assisted diagnosis of Nocardia keratitis: a case report

Authors: Lu Jing,  Zou Pan,  Yin Jun,  Sun Xuguang DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220118-00024 Published 2023-10-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(10): 1015-1016. 【Download PDF】 【Read Full Text】 Contributor Information Lu Jing Chengdu Aier East Eye Hospital, Chengdu 610051, China Zou Pan Chengdu Aier East Eye Hospital, Chengdu 610051, China Yin Jun Chengdu Aier East Eye Hospital, Chengdu 610051, China […]

Recovery of retinal structural damage after repeated low-intensity red light therapy for high myopia: a case report

Recovery of retinal structural damage after repeated low-intensity red light therapy for high myopia: a case report Tian Yu, Xiao Zhigang Department of Ophthalmology, Hunan Provincial Children’s Hospital, Changsha 410016, China Corresponding author: Tian Yu, Email: 2733324706@qq.com DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20221119-00539 【Download PDF in English】【Download PDF in Chinese】 【Read Full Text】 The patient, a 12-year-old girl, has […]

Syndromic retinits pigmentosa caused by bi-allelic pathogenic variants in HGSNAT gene

Authors: Yao Fengxia,  Sun Zixi,  Zhang Weimin,  Sui Ruifang DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220823-00386 Published 2023-09-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(9): 884-885. 【Download PDF】 【Read Full Text】 Contributor Information Yao Fengxia Medical Research Center, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China Sun Zixi Department of Ophthalmology, Peking Union […]

Bilateral congenital fibrovascular pupillary membrane: a case report

Authors: Zhao Chao,  Hao Zhuang,  Jiang Mengqi,  Zhang Luning,  Wu Tong,  Zhou Jian DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220928-00457 Published 2023-07-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(7): 660-661. [Download PDF]  [Read Full Text] Contributor Information Zhao Chao Department of Ophthalmology, Eye Institute of PLA, Xijing Hospital, Air Force Medical University, Xi’an 710032, China Hao Zhuang Department of Ophthalmology, Eye Institute […]