Category: 2023,No. 05

Virological analysis of patients with corneal graft failure after keratoplasty

Authors: Guo Yuxin,  Sun Binjia,  Peng Rongmei,  Hong Jing DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220216-00056 Published 2023-10-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(10): 985-990. Abstract                              【Download PDF】 【Read Full Text】 Objective To investigate the virological testing results of patients with corneal graft at […]

Focusing on the rational application of 0.1% CsA cationic emulsion in ocular surface inflammatory disorder

Authors: Lu Yiteng,  Zhou Xujiao,  Hong Jiaxu DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230331-00115 Published 2023-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(5): 417-420. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Ocular surface inflammatory disorder (OSID) is a chronic ocular disease caused by systemic disorders or involving […]

Regulatory effect of CCCTC binding factor on Bcl-2 gene in pterygium and its mechanism

Authors: Yin Xiuqin,  Yu Li,  Yi Lu,  Fang Jiahua DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20211108-00611 Published 2023-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(5): 421-427. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the regulation of transcription factor CCCTC binding factor (CTCF) on the […]

Inhibitory effect of astaxanthin on oxidative stress damage in lens epithelial cells and its mechanism

Authors: Li Yong,  Liu Zhaochen,  Peng Huacong DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20200624-00448 Published 2023-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(5): 428-435. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To investigate the regulatory effect of astaxanthin on oxidative stress injury induced by hydrogen peroxide […]

Comparison of ocular microbiomes between patients with and without dry eye

Authors: Song Yu,  Qi Yun,  Zhang Ming,  Kang Qianyan,  Li Li DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20211228-00718 Published 2023-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(5): 436-441. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To explore the difference in ocular surface microbiota between patients with […]

Clininal evaluation of a novel China original liquid pulsation system for meibomian gland dysfunction

Authors: Zhai Zimeng,  Zhang Hong,  Wu Yuqing,  Gong Lan,  Xu Jianjiang,  Zhou Xingtao,  Zhou Feng,  Hong Jiaxu DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220801-00357 Published 2023-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(5): 442-449. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To evaluate the efficacy and […]

Efficacy and safety evaluation of three medicated eye patches in Demodex blepharitis: a multicenter, double-blind, randomized controlled clinical trial

Authors: Wang Shasha,  Jiang Yan,  Huang Jie,  Yang Zhen,  Long Junjun,  Fei Xinfeng,  Liu Yan,  Li Ying,  Li Lan,  Chen Jili DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20230407-00121 Published 2023-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(5): 450-456. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To […]

Clinical evaluation of the efficacy and safety of heating physiotherapy goggles in the treatment of meibomian gland dysfunction

Authors: Chen Zhiqing,  Yang Guizhen,  Wang Ruoqi,  Jiang Dan,  Zheng Qinxiang,  Chen Wei DOI: 10.3760/cma.j.cn115989-20220805-00364 Published 2023-05-10 Cite as Chin J Exp Ophthalmol, 2023, 41(5): 457-465. Abstract                              [Download PDF] [Read Full Text] Objective To evaluate the efficacy and safety of heating physiotherapy […]

Changes in conjunctival mucin expressions in patients with first diagnosis of dry eye and its clinical significance

·Clinical Science· Changes in conjunctival mucin expressions in patients with first diagnosis of dry eye and its clinical significance Ouyang Weijie1, Liu Zuguo1, Sun Xuguang2, Deng Yingping3, Li Qingsong4, Huang Caihong1, Lin Xiang1, Zhu Li1 1Xiamen University Affiliated Xiamen Eye Center, The Affiliated Xiang’an Hospital of Xiamen University and Eye Institute of Xiamen University, Fujian […]

Effects of short-term use of atropine with different concentrations and frequencies on eye safety in children

·Clinical Science· Effects of short-term use of atropine with different concentrations and frequencies on eye safety in children He Meinan, Mi Baoyue, Zhu Ying, Liu Lin, Zhang Ziyu, Du Bei, Wei Ruihua Tianjin Key Laboratory of Retinal Functions and Diseases, Tianjin Branch of National Clinical Research Center for Ocular Disease, Eye Institute and School of […]